Infermera Hospital Sense dolor Març 2014.
Infermera Suport Guàrdies  Hospital San Joan de Déu des de 2005.
Codirectora del Màster en Cures d’ infermeria en la Infància y adolescència.
Professora col·laboradora a  l’agencia por la qualitat del sistema universitari de Cataluña. AQU. Des de 22 Abril 2009.
Professora col·laboradora EUI Sant Joan de Déu.
Membre del comitè d’ètica des de 2001 – 2010.
Membre del CEIC Hospital Sant Joan de Déu. Des de 2011.

Formació

1.-Títol de Máster en Infermeria Pediàtrica. “Universitat de Barcelona”. (1997).
2.-Curs de Postgrau d’infermeria en oncologia. Instituto Catalán de Oncòloga. 2002-2003.
3.-Curs postgrau “Teòric -Pràctic per a infermeres, actualització en cures intensives a nens  i adolescents”. 2004/05 Escola Universitària d`Infermeria  San Joan de Déu.
4.-Máster administració y gestió en infermeria (2005-2007). Escola Universitària d’Infermeria Santa Madrona Fundación la Caixa
5.- Màster en Ciències Infermeria UIC  2011-2013.